CHAI Việt Nam ra đời từ đam mê trong “văn hóa bia”, chúng tôi mong muốn xây dựng một trải nghiệm khám phá sự ĐA DẠNG trong “văn hóa bia” từ các…

Phone: 043 737 9090
Fax: 090 547 8558 - 0962 983 389
Số 8 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội