Với hệ thống phân phối các sản phẩm bia nhập khẩu, CHAI Việt Nam đang phát triển trở thành một đơn vị số 1 Việt Nam về Thế giới bia nhập khẩu cho…

Phone: 043 737 9090
Fax: 090 547 8558 - 0962 983 389
Số 8 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội